Objednávka pro Slovenskou republiku

 

MONTÁŽ OZDOBNÝCH A DEKORATIVNÍCH VÝROBKŮ

Možnost výroby je pro zájemce z ČR a SR

Popis činnosti: Naše firma hledá zájemce o domácí nebo drobnou výrobu. Jedná se o montáž (skládání) ozdobných a dekorativních předmětů, např. vánočních a velikonočních ozdob apod. Druh výrobku záleží na momentální poptávce. V případě vánočních ozdob se jedná o celoroční výrobu. Kompletní pracovní činnost je možné vykonávat přímo z domova. Vaše práce bude jen samotné skládání jednotlivých výrobků. Všechny tyto části Vám budeme průběžně dodávat, v množství, které si určíte. Dodávka bude probíhat poštou. Po obdržení jednotlivých částí výrobků je možné začít se sestavováním podle srozumitelného návodu, případně zhotoveného vzorku, který Vám může sloužit jako předloha. Jedná se o jednoduchou výrobu spočívající pouze ve skládání (kompletaci) několika částí výrobků. Z tohoto důvodu je možné tuto práci vykonávat z domu bez potřeby výrobní dílny. Nejsou potřeba žádné speciální nástroje ani vybavení. Jde o výrobky menších rozměrů, se kterými se dobře manipuluje. Práci je možné vykonávat jako hlavní činnost, ale je vhodná i jako přivýdělek pro důchodce, matky na mateřské dovolené nebo brigáda pro studenty. Nebude od Vás vyžadována žádná distribuce ani prodej výrobků.

Veškeré tyto výrobky jsou zhotovovány přímo pro naši firmu, výhradně z našeho materiálu. Dodáme Vám všechen potřebný materiál k práci a rovněž jsme i odběratelem zkompletovaných výrobků. Taktéž my vyplácíme spolupracovníkům níže uvedený výdělek za odvedenou práci. Následný prodej výrobků má na starosti naše firma. Nejsme tedy jen zprostředkovatelé pro nějaké další subjekty. Systémem domácí výroby nám odpadají vysoké náklady na pořizování a údržbu výrobních prostor. Naše výrobky tak mohou být v konečné fázi levnější pro zákazníky a lépe tím konkurují na trhu.

Možnost výdělku: Domácí pracovník obdrží výdělek vždy za počet zhotovených výrobků, které projdou kontrolou a odpovídají normě a kvalitě. Výrobky přijímáme po sadách. V každé sadě je 5 ks. výrobků. Za jeden zhotovený výrobek platíme 1,80 EUR. Za zhotovení jedné sady tedy obdržíte 9 EUR. Záleží tedy jen na Vás, kolik těchto výrobků a v jakém čase zhotovíte. Jejich počet není omezen. Podle vyjádření stávajících výrobců, po počátečním vyzkoušení může pracovník zhotovit i více jak jednu sadu za hodinu, tedy 5 ks a více jednotlivých výrobků. U systému domácí práce je však výhodou, že je možné případně zapojit i další členy rodiny a zvýšit tím celkový příjem. Výše výdělku také závisí na Vašem úsilí, tak jako při vykonávání každé jiné pracovní činnosti. V první zásilce je materiál na 5 sad výrobků, které nám zašlete ke kontrole. Pokud se Vám některý nepodaří výrobek zhotovit v požadované kvalitě, zašleme Vám jej k opravě. Poté, co se stanete našim spolupracovníkem, budeme od Vás pravidelně odebírat vyrobené předměty a budeme Vám zasílat výdělek vždy ke 12. dni v měsíci.

Pokud projevíte zájem o tuto nabídku, vyplňte čitelně níže uvedenou objednávku a zašlete nám ji na adresu pro příjem pošty. Poté Vám nejdéle do 14 pracovních dnů odešleme první zásilku. První zásilka bude obsahovat všechny potřebné výrobní materiály, podrobný návod a pracovní postup, jeden kompletně zhotovený výrobek, který Vám bude sloužit jako předloha, dodavatelskou dohodu a další informace. Za odeslání první zásilky k výrobě musíme žádat návratnou investici ve výši 89 EUR. V této částce je zahrnuto i poštovné, balné při odeslání běžnou poštou, cena materiálu k výrobě první sady a pozdější poradenství pro Vás při vykonávání této práce z domu. V částce je zahrnuto také opětovné odeslání jedné zásilky, pokud by se Vám nepodařilo výrobky zhotovit napoprvé. U všech typů domácí práce a výroby, kde se zasílají pracovníkům součástky ke kompletaci, je od dodavatele žádána vždy platba za poskytnutí těchto součástek. U domácí práce není možné kontrolovat pracovníky přímo na pracovišti jako v běžných dílnách a výrobní materiál je nutné zasílat nebo rozvážet k jednotlivým domácím výrobcům. Proto je vždy žádána tato záloha. Pokud by Vám zásilka nebyla z nějakého důvodu doručena, informujte nás emailem nebo dopisem a my Vám odešleme obratem zásilku znovu, na naše náklady. Nemůže se tedy stát, že by zájemce od naší firmy zásilku neobdržel vůbec. Jak je již uvedeno výše, u této nabídky výdělku se nejedná o pouhé zprostředkování práce pro jinou společnost nebo subjekt. Naše firma je dodavatel materiálu a zároveň i odběratel zhotovených výrobků. Neobdržíte tedy od nás jen katalog, s odkazem na jiné firmy kde jsou od Vás vyžadovány další platby, často v měnách USD nebo EUR, jelikož se většinou jedná o zahraniční subjekty.

Vrácení zálohy: Poté, co se stanete našim spolupracovníkem a pravidelně nám budete dodávat zhotovené výrobky máte nárok na vrácení zálohové investice 89 EUR. Po zhotovení prvních 30 sad výrobků, které nám zašlete a projdou kontrolou, bude Vám tato platba od nás vrácena spolu s výdělkem za tyto sady. Dále Vám již budeme vyplácet zhotovené výrobky, které od Vás obdržíme. Tato záloha je vratná pouze v případě, že výrobky budete pro naši společnost zhotovovat a to v uvedené kvalitě. Pokud se některý zájemce rozhodne výrobky např. sám prodávat, investici v takovém případě nevracíme.

Objednávka SK


Na výše uvedenou adresu odešle naše společnost nejdéle do 14 pracovních dnů první zásilku, která bude obsahovat všechny potřebné výrobní materiály na zhotovení sad, obaly na výrobky, návod a pracovní postup, dodavatelskou dohodu a jeden kompletně zhotovený výrobek, který Vám může sloužit jako předloha. Neurčujeme spolupracovníkům množstevní ani časový limit pro zhotovení výrobků. Po obdržení této první zásilky je možné začít hned sestavovat výrobky.

Selvintech s.r.o, Příční 1870, 560 02 Česká Třebová, CZ

(Objednávku můžete i oskenovat, případně stáhnout, vyplnit a zaslat na níže uvedené emaily. Případně si můžete  objednávku i vytisknout a zaslat na výše uvedenou adresu.)

Informace na emailu: dekorativni.ozdoby@seznam.cz nebo: info@dekorativni-ozdoby.cz

tel: +420 605 460 252, www.dekorativni-ozdoby.cz

IČ: 03498573, společnost je zapsána v obchodní rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka: C34188